Na ul. Máchova 1134, Třinec, máme v Centru sociální pomoci Třinec, příspěvkové organizaci tři třídy základní školy speciální.Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální „Já a můj svět“ – díl I, který je zaměřen na žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.Ve dvou třídách základní školy speciální se vzdělávají žáci s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami nebo autismem, především takové, které vyžadují systematickou rehabilitační péči. Mohou se zde vzdělávat do 14 let věku.

Dále je zde  třída předškolního vzdělávání dětí v přípravném stupni základní školy speciální. Přípravný stupeň základní školy speciální poskytuje přípravu na vzdělávání dětem s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, nebo autismem.     Do přípravného stupně lze zařadit dítě od 5 let věku, nebo dítě, kterému byl z důvodu zdravotního postižení povolen odklad povinné školní docházky. Příprava na vzdělávání v přípravném stupni základní školy speciální je poskytována bezplatně. Dítěti, které bylo zařazeno do přípravného stupně základní školy speciální se na konci prvního a druhého pololetí vydává osvědčení. Délka přípravy na vzdělávání v přípravném stupni základní školy speciální je 1 - 3 školní roky.