Mateřská škola při zdravotnickém zařízení

slouží pacientům předškolního věku. Svým psychoterapeutickým působením na dítě hraje důležitou roli v prevenci proti hospitalizmu a citové deprivaci. Na dětském oddělení probíhá ve spolupráci se zdravotnickým personálem herní terapie v rámci projektu „Nebojme se nemocnice”.

Školní klub při zdravotnickém zařízení

Školní klub tvoří mezistupeň mezi výukou a výchovou. Hlavním posláním školního klubu je zabezpečnovat zájmovou činnost nemocných pacientů a pomoci jim smysluplně a pozitivně naplnit dobu trávenou ve zdravotnickém zařízení.